Кашканов Віталій Альбертович

Резюме

 Кашканов Віталій Альбертович

к.т.н., доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2001 році, захистивши магістерську дисертацію на тему «Аналіз методів оцінки ККД автомобіля». Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство». З 2001 року до 2003 року навчався у аспірантурі (ВНТУ). З 2003 року працює на кафедрі АТМ. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення методу визначення коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП» (спеціальність 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»). Займається дослідженням процесу гальмування автомобіля та підвищенням ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод.

Співавтор біля 40 наукових праць, в тому числі 4 монографії. Співавтор 4 навчальних посібників, 6 методичних вказівок, 2 дистанційних курсів дисциплін.

Викладає дисципліни 
«Організація автомобільних перевезень», «Основи експертизи дорожньо-транспортних пригод», «Основи науково-дослідних робіт», «Нормативно-правове забезпеченя на автомобільному транспорті».

Виконує обов’язки відповідального секретаря редакційної колегії наукового журналу «Вісник машинобудування та транспорту» ВНТУ.

Приймає участь у оргкомітететі міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту».

Контактна інформація:

м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус №3
Кафедра автомобілів та транспортного менеджменту, ауд. 3220,
робочий тел. 0432-59-84-38, e-mail: kash_2004@ukr.net

Профіль у АКАДЕМІЇ GOOGLE

https://scholar.google.com.ua/citations?user=BuH6fF4AAAAJ&hl=ru

Репозитарій ВНТУ 

http://ir.lib.vntu.edu.ua/discover?scope=%2F&query=кашканов+в&submit=Ok