Кашканов Віталій Альбертович

Навчально-методична робота

Дисципліни:


  • Основи науково-дослідної роботи

Питання на залік 2 курс

Робочий_план_2 курс 

Питання на залік 3 курс   

Робочий план 3курс  

Питання на залік 4 курс 

Робочий план 4 курс  

Навчальний посібник ОНДР 

Опорний конспект лекцій

Методичні вказівки до СРС  


  • Основи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод


Теоретичні питання на екзамен

Робочий план (заочне навчання)    

Навчальний посібник "Експертиза дорожньо-транспортних пригод" 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання


  • Організація автомобільних перевезень


Теоретичні питання на екзамен

Робочий план (денна форма)

Робочий план (заочна форма)

Навчальний посібник з дисципліни "Організація автомобільних перевезень" 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Методичні вказівки до СРС

 

  • Інформаційні системи та технології


Робочий план (1 курс) 

Робочий план (мс) 

Перелік теоретичних питань на іспит 


  • Основи організації міжнародних автомобільних перевезень


Робочий план_(6.070101 мс) 

Теоретичні питання на екзамен 

 

  • Нормативно-правове забезпечення на автомобільному транспорті

 

Питання на залік (7 трим)

Робочий план (7 трим)  

Теоретичні питання на екзамен (9 трим)

Робочий план (9 трим)     

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійного вивчення дисципліни  

 

  • Транспортно-експедиційна робота
Теоретичні питання на диф залік 

 

 

 

Дистанційні курси:


  • Експертиза дорожньо-транспортних пригод
  • Організація автомобільних перевезень

 

 

Перелік інших методичних розробок:

Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів бакалаврського напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт»